Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sesiune de informare privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse

COMUNICAT DE PRESĂ
Sesiune de informare privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse

In data de 5 mai 2015 are loc sesiunea de informare cu tema „Practicile discriminării de gen şi modalităţile de combatere a discriminării de gen şi de promovare a egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Evenimentul va avea loc la Bucureşti, la Hotelul Capital Plaza, b-dul Iancu de Hunedoara nr 54, sala Mihail Kogalniceanu, începând cu ora 10:30.

În cadrul sesiunii de informare se va prezenta Caietul de idei privind modalităţile de combatere a discriminării de gen şi de promovare a egalității de șanse pe piața muncii, document ce a fost pregãtit de experţii din cadrul proiectului, precum şi rezultatele obţinute de-a lungul derulării proiectului.

Evenimentul este organizat de firma de consultanţă Louis Berger în parteneriat cu Asociația „Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei” şi SC Next G Plus SRL în cadrul proiectului „Succesul la feminin!”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!.

Unul dintre obiectivele proiectului vizează eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, origine etnică, dizabilități, vârstă și contribuie într-o manieră activă la crearea condițiilor optime pentru accesul egal pe piața muncii pentru femei.

“Proiectul vine în sprijinul promovării egalității de șanse pe piața muncii prin furnizarea de informații privind combaterea stereotipurilor de gen și prin furnizarea serviciilor de formare profesională pentru femei în vederea obținerii unei calificari si dobândirea de noi cunoștințe. Beneficiile care vor fi înregistrate de persoanele vizate de proiect sunt următoarele: șanse egale pe piața muncii pentru femei și bărbați, creșterea încrederii în sine, dezvoltarea de noi abilități și dobândirea de noi cunoștinte prin derularea programelor de formare profesională”, a declarat dna Mihaela Furtună, managerul de proiect.

Proiectul „Succesul la feminin!” se va finaliza în 11 mai 2015 și are o valoare totală de 6.141.824 lei, din care 5.834.732,80 reprezintă asistența financiară nerambursabilă.

Persoana de contact:

Mihai Stanca
Expert informare si publicitate

Simona Neagu
Expert informare si publicitate

Antonina Petrescu
Expert comunicare şi networking

Louis Berger

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 1, Bl. A7, Sc. 3, Et. 8, Ap. 84, Sector 1, Bucuresti

Email: mihai.stanca@louisberger.ro / simona.neagu@louisberger.ro / apetrescu@louisberger.ro

Web: www.succesullafeminin.ro
www.portal.succesullafeminin.ro

Descarca comunicatul