Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Raport de evaluare asupra rezultatelor activitatilor de informare, comunicare si publicitate din cadrul proiectului

POSDRU 144/6.3/S/131866
“SUCCESUL LA FEMININ!”

Descarcati Raportul de evaluare
Descarcati Prezentarea Proiectului la Conferinta de Inchidere

Raport de evaluare asupra rezultatelor activitatilor de informare, comunicare si publicitate din cadrul proiectului

1. Introducere
Informarea, publicitatea si comunicarea sunt principii de baza in gestionarea instrumentelor structurale, nivelul absorbtiei acestor fonduri fiind influentat in mod direct de cantitatea si calitatea informatiilor transmise de catre toate entitatile implicate in operatiunile finantate in cadrul POSDRU 2007-2014 Investeste in oameni!.
In vederea asigurarii transparentei in ceea ce priveste finantarile obtinute din instrumentele structurale, si mai specific, finantarile asigurate din Fondul Social European, echipa de management si de implementare a proiectului „Succesul la feminin! a desfasurat in perioada mai 2014 – mai 2015 numeroase actiuni de informare, publicitate si comunicare in vederea informarii publicului cu privire la contributia Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii resurselor umane prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 „Investeste in oameni!”, gestionat de AMPOSDRU din cadrul Ministerului Fondurilor Europene prin intermediul OIR POSDRU VEST.

2. Principiile generale ale activităților de comunicare, informare si publicitate

Pentru implementarea proiectului „Succesul la feminin!” s-a tinut cont de urmatoarele principiile de comunicare, conștientizare, informare si publicitate:
a) transparență:
Toate informațiile au fost comunicate într-o manieră transparentă.
b) relevanță:
În centrul tuturor activităților de comunicare și informare au fost puse nevoile diferitelor grupuri-țintă cărora li se adresează proiectul, iar informațiile comunicate au fost personalizate pentru a atinge un maximum de relevanță pentru diferitele tipuri de public.
c) claritate:
Procesele de comunicare, au avut obiective clare:
- informaționale – mesajele/informațiile au adus la cunoștință publicului aspect legate de conținutul, locația, motivația și plasarea în timp a acțiunilor de comunicare, informare și conștientizare organizate
- instructive – mesajele / informații au pus la dispoziția publicului informații practice, care să permită adoptarea și utilizarea comportamentelor și bunelor practici promovate în cadrul proiectului.
d) simplitate:
Pe parcursul tuturor proceselor de comunicare scrisă și verbală, de conștientizare si informare a fost utilizat un limbaj clar si direct. O atenție deosebită a fost acordată în acest sens comunicării cu grupul țintă al proiectului.

3. Obiectivele comunicării, informarii si publicitatii în cadrul proiectului

Obiectivul general de comunicare, informare si publicitate al proiectului ”Succesul la Feminin!” îl constituie creșterea gradului de conștientizare și de informare privind oportunitățile rezultate din implementarea proiectului, în ceea ce privește integrarea în câmpul muncii a grupurilor vulnerabile, asigurarea unei informari adecvate in cadrul echipei si intre parteneri si asigurarea unei vizibilitati adecvate a proiectului si a finantarii.
Pentru a atinge obiectivul general, au fost urmărite o serie de obiective specifice, clasificate în funcție de tipul de comunicare realizată:
În cazul comunicării externe:
- să informeze corect și constant publicul larg despre obiectivele, activitățile si rezultatele anticipate ale proiectului;
- să informeze complet, corect și oportun publicul cu privire derularea proiectului;
- să creeze și să mențină un grad ridicat de încredere în rândul publicului general și al potențialilor membri ai grupului ținta;
În cazul comunicării interne:
- să creeze și să îmbunătățească în mod continuu mecanismul de coordonare a activităților de comunicare;
- să sprijine o mai bună înțelegere a activităților proiectului la nivel instituțional și a cunoașterii la nivel individual;
- să creeze un sistem intern de informare eficient comun beneficiarului si partenerilor, inclusiv intre membrii echipei de implementare a proiectului.

4. Publicul tinta
Pentru a spori eficacitatea comunicarii, publicul țintă fost impartit in două mari categorii:
1. Beneficiarii externi. În aceasta categorie sunt inclusi:
a. Potențialii beneficiari ai proiectului
b. Autoritatile locale
c. Alte organizații/instituții care desfășoară activități similare sau au obiective comune
d. Publicul larg
e. Mass-media
2. Beneficiarii interni. Aici sunt inclusi:
a. Echipa de proiect
b. Partenerii din cadrul proiectului

5. Activitati de informare, publicitate si de comunicare realizate in perioada de raportare
In implementarea masurilor de informare, publicitate si comunicare am tinut cont in primul rand de prevederile Manualului de Identitate Vizuala elaborat de AMPOSDRU si care conține caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare si publicitate destinate operațiunilor.
Potrivit Manualului de Identitate Vizuală, toate măsurile de informare si publicitate destinate beneficiarilor, potențialilor beneficiari si publicului general vor include următoarele:
a) Emblema Uniunii Europene, conform standardelor grafice prevăzute de Anexa 1 a Reg. CE nr. 1828/2006, si referirea la Uniunea Europeană;
b) Emblema Guvernului României;
c) Emblema Ministerului Fondurilor Europene care este si Autoritate de Management;
d) Emblema FSE în România si referirea la: „Fondul Social European/POS DRU/2007-2013”;
e) Emblema Instrumentelor Structurale în România si referirea la: “Instrumente Structurale/2007-2013”.
Pe langa acestea, pentru prezentul proiect am decis includerea emblemei Organismului Intermediar , in cazul nostru OIR POSDRU VEST, precum si a emblemei Solicitantului proiectului, compania Louis Berger SRL.
In cadrul proiectului au fost realizate/revizuite proceduri de comunicare, strategia de informare si comunicare, strategia de informare Facebook, plan de networking, plan de comunicare si alte documente de monitorizare.

a. Site-ul proiectului
In aceasta perioada a fost dezvoltat si actualizat permanent site-ul proiectului: www.succesullafeminin.ro
Formatul site-ului a fost supus aprobarii OIR POSDRU VEST si a devenit functional in august 2014. De atunci este actualizat permanent, in special cu informatii la sesiunea „Comunicate”
Comunicatele de presa publicate pe site-ul www.succesullafeminin.ro sunt urmatoarele:
- Comunicat de presa privind lansarea proiectului (23 mai 2014)
- Comunicat de presa privind follow-up conferinta de demarare a proiectului (7 aug 2014)
- Comunicat de presa privind demararea sesiunilor de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (29 aug 2014)
- Comunicat de presa privind semnarea contractului de furnizare materiale publicitare (29 aug 2014)
- Comunicat de presa privind semnarea contractului de servicii analiza stereotipurile de gen (5 sept 2014)
- Comunicat de presa privind semnarea contractului de prestari servicii de promovare si publicitate (9 sept 2014)
- Comunicat de presă privind demararea celei de a patra sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (22 sept 2014)
- Comunicat de presă referitor la sesiunea de training privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse desfăşurată la Pitesti (14 oct si 17 oct 2014)
- Comunicat de presă privind demararea celei de a sasea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (17 oct 2014)
- Comunicat de presă privind cursurile gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) si coafeză (27 oct 2014)
- Comunicat de presă referitor la masa rotundă privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse desfăşurată la Piteşti (27 oct 2014)
- Comunicat de presă privind demararea celei de a saptea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (30 oct 2014)
- Comunicat de presă referitor la prima masă rotundă privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse desfăşurată la Piteşti (1 nov 2014)
- Comunicat de presă privind demararea celei de a opta sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (12 nov 2014)
- Comunicat de presă referitor la sesiunea de training privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse desfăşurată la Târgovişte (14 nov 2014)
- Comunicat de presă privind finalizarea celei de a şasea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (17 nov 2014)
- Comunicat de presă privind finalizarea celei de a şaptea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (17 nov 2014)
- Comunicat de presă privind cursuri gratuite de bucătar (18 nov 2014)
- Comunicat de presă privind cursuri gratuite coafor (18 nov 2014)
- Comunicat de presă privind cursuri gratuite pentru ajutor de bucătar (20 nov 2014)
- Comunicat de presă privind cursuri gratuite pentru ajutor de ospătar (20 nov 2014)
- Comunicat de presă privind sesiunea de training privind combaterea discriminarii de gen şi promovarea egalitătii de sanse (20 nov 2014)
- Comunicat de presă privind finalizarea celei de a opta sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (26 nov 2014)
- Comunicat de presă privind demararea celei de a noua sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul TIC (26 nov 2014)
- Comunicat de presă referitor la masa rotundă privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse desfăşurată la Târgovişte (27 nov 2014)
- Comunicat de presă referitor la absolvirea primului curs pentru Lucrător în alimentaţie – ajutor de bucătar (5 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la absolvirea primului curs pentru lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc – coafor (5 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la finalizarea celei de-a noua sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (9 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la a zecea sesiune de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (9 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la absolvirea celui de al doilea curs pentru Lucrător în alimentaţie – ajutor de bucătar (10 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la intâlnirea privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (11 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la cursul gratuit pentru ajutor de bucătar organizat în Bucureşti (17 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la cursul gratuit pentru ajutor de opătar organizat în Bucureşti (17 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la cursul gratuit pentru ajutor de bucătar organizat în Bucureşti (18 dec 2014)
- Comunicat de presă referitor la finalizarea celei de-a zecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (22 dec 2014)
- Comunicat de presa privind cursurile gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză (5 ian 2015)
- Comunicat de presă referitor la demararea unei noi sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (6 ian 2015)
- Comunicat de presă referitor la evenimentul din 15 ian de la Bucuresti privind combaterea traficului de persoane si a violentei domestice (15 ian 2015)
- Comunicat de presă referitor la finalizarea celei de-a unsprezecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (19 ian 2015)
- Comunicat de presă referitor la demararea unei noi sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (20 ian 2015)
- Comunicat de presă referitor la demararea a 3 cursuri de ajutor de ospatar in Bucureşti (26 ian 2015)
- Sesiune de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (3 febr 2015)
- Difuzarea spotului TV (9 febr 2015)
- Finalizarea celor de-a doisprezecea şi a treisprezecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (16 febr 2015)
- Portalul „Oameni între oameni” (18 febr 2015)
- Masa rotundă privind combaterea traficului de persoane şi a violenţei domestice (19 febr 2015)
- Comunicat de presã referitor la Absolvirea a douã cursuri de lucrãtor în alimentaţie – ajutor de bucãtar si a unui curs de lucrãtor în alimentaţie – ajutor de ospatar (20 febr 2015)
- Absolvirea a două cursuri pentru lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc – coafor (23 febr 2015)
- Comunicat de presă referitor la Sesiune de training privind combaterea discriminarii de gen şi promovarea egalitătii de sanse pe piaţa muncii (25 febr 2015)
- Comunicat de presa privind finalizarea cursurilor de ajutor de bucãtar, ajutor de ospãtar şi de coafor (27 febr 2015)
- Comunicat de presa privind masa rotundă privind promovarea femeilor de succes (4 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la discutiile din cadrul mesei rotunde privind promovarea femeilor de succes (6 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la seminarul privind antreprenoriatul feminin (11 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la workshopul pentru promovarea tradiţiilor româneşti (12 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la cursurile gratuite pentru coafeză şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (13 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la follow-up eveniment “Zestre, povesti si tratatie cu dichis” (16 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la sesiunea de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (16 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la cursurile gratuite pentru lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc – coafeză ( 18 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la intâlnirile pentru combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice ( 20 martie 2015)
- Comunicat de presă – follow-up al intâlnirilor pentru combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (20 martie 2015)
- Cominucat de presã privind finalizarea a douã cursuri de ajutor de bucãtar şi a unui curs de ajutor de ospãtar (25 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la intalnirile pentru combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (25 martie 2015)
- Comunicat de presă referitor la finalizarea celei de-a paisprezecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) (31 martie 2015)
- Comunicat privind masa rotundã de la Giurgiu privind promovarea femeilor de succes (31 martie 2015)
- Finalizarea celei de-a cincisprezecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (1 aprilie 2015)
- Noi întâlniri cu liceenii privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (2 aprilie 2015)
- Sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor TIC (2 aprilie 2015)
- Intâlniri cu elevii liceului „Ion Socolescu” din Bucuresti şi cu tineri aflaţi în sistemul de protecţie socialã (2 aprilie 2015)
- Noi întâlniri cu liceenii privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (2 aprilie 2015)
- Intâlniri cu liceenii privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (3 aprilie 2015)
- Intâlnire cu liceenii din Titu privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (6 aprilie 2015)
- Intâlnire cu liceenii din Bucureşti privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (7 aprilie 2015)
- Intâlnire cu liceenii de la „Dimitrie Gusti” din Bucureşti privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (9 aprilie 2015)
- Follow-up campania de conştientizare privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice (15 aprilie 2015)
- Finalizarea celei de-a saisprezecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (17 aprilie 2015)
- Sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (20 aprilie 2015)
- Finalizarea celei de-a saptesprezecea sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (20 aprilie 2015)
- Sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (20 aprilie 2015)
- Comunicat de presã privind Conferinţa de închidere a proiectului (22 aprilie 2015)
- Comunicat de presã privind finalizarea a douã cursuri de ajutor de ospãtar (23 aprilie 2015)
- Comunicat de presă privind follow-up conferinta de inchidere a proiectului (23 aprilie 2015)
- Comunicat de presă privind absolvirea unui curs de ajutor de bucătar (27 aprilie 2015)
- Comunicat de presa privind sesiunea de informare privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse (4 mai 2015)
- Comunicat de presa privind absolvirea a două cursuri pentru Lucrător în alimentaţie „ajutor de ospătar – nivel 1” (4 mai 2015)
- Comunicat de presã privind finalizarea celei de a 18-a sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (7 mai 2015)
- Comunicat de presã privind finalizarea celei de a 19-a sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (8 mai 2015)
- Comunicat de presã privind Caietul de idei (8 mai 2015)
- Comunicat de presã privind finalizarea a trei cursuri de coafezã (8 mai 2015)
- Comunicat de presã privind închiderea proiectului (11 mai 2015)

b. Pagina de Facebook
Pentru a susţine pagina de internet a proiectului a fost creata si o pagina a proiectului pe Facebook, stiindu-se ca mediul on line este mult mai accesibil publicului decat o pagina de internet.
La cursul TIC formatorul le-a initiat pe cursante in domeniul internetului si le-a invatat sa navigheze in reteaua web ajungand si la pagina de internet a proiectului, precum si la pagina de pe Facebook.
Pe parcusul lunii noiembrie 2014 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
• Masa rotundă cu tema „Practicile discriminării de gen şi modalităţile de combatere a discriminării de gen şi de promovare a egalităţii de şanse pe piaţa muncii” desfăşurată la Piteşti in 28 octombrie 2014 – postare pe 4 nov 2014;
• Demararea celei de a opta sesiuni TIC – postare pe 13 nov 2014;
• Informatii despre cursurileTIC – postare pe 13 nov 2014;
• sesiunea de training cu tema „Practicile discriminării de gen şi modalităţile de combatere a discriminării de gen şi de promovare a egalităţii de şanse pe piaţa muncii” desfăşurat la Târgovişte in data de 20 noiembrie 2014 – postari pe 18 si 21 nov 2014 ;
• cursurile de ajutor de bucătar, cursurile de ajutor de ospătar şi cursurile de coafeză demarate în 18 sau 20 noiembrie 2014, după caz – postari pe 21 si 28 nov 2014;
• cursurile TIC desfăşurate pe parcursul lunii noiembrie 2014
• poze proiect – 10, 18 si 24 nov 2014.

De asemenea, tot prin intermediul acestei reţele sociale au fost trimise şi câteva invitaţii privind sesiunea de training şi respectiv masa rotundă cu tema „Practicile discriminării de gen şi modalităţile de combatere a discriminării de gen şi de promovare a egalităţii de şanse pe piaţa muncii” desfăşurate la Târgovişte in data de 20 şi respectiv, 28 noiembrie 2014.

Pe parcursul lunii decembrie 2014 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
• demararea celor 8 cursuri de calificare/recalificare (4 de ajutor de bucãtar, 2 de ajutor de ospãtar şi 2 de coafezã) – 4 dec 2014;
• masa rotundã de la Târgovişte care a avut loc în 28 noiembrie 2014 – postare pe 4 dec 2014;
• examinarea doamnelor care au finalizat cursurile de ajutor de bucãtar şi respectiv de coafezã începute în 24 septembrie 2014 – postari pe 9 si 10 dec 2014;
• evenimentul care a avut loc în Bucureşti pe 11 decembrie 2014 cu privire la combaterea traficului de persoane şi a violenţei domestice – postare pe 11 dec 2014;
• poze curs ajutor de bucatar – postare pe 12 dec 2014;
• demararea celei de a zecea sesiuni de instruire TIC – postare pe 16 dec 2014;
• cursuri TIC în desfãşurare – postare pe 19 dec 2014;;
• demararea celor 2 cursuri din 17 decembrie 2014 de ajutor de bucãtar şi respectiv de ajutor de ospãtar şi a cursului din 18 decembrie 2014 de ajutor de bucãtar – postare pe 17 si 18 dec 2014.

Pe parcusul lunii ianuarie 2015 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
• Demararea celei de a zecea sesiuni TIC – postare pe 6 ian 2015;
• Poze prima zi de curs pentru o grupa zece TIC – postare pe 7 ian 2015;
• Informatii/poze despre seminarul cu tema „Cresterea constientizarii pentru combaterea traficului de persoane si a violentei domestice” – postare pe 16 ian 2015;
• Poze/informatii examinare de la cursul TIC nr 10 – postare pe 20 ian 2015
• Demararea unui nou curs TIC – postare pe 23 ian 2015
• Demararea a 3 cursuri de formare (ajutor de ospatar – nivel 1) – postare pe 26 ian 2015
• Informatii/poze din timpul cursurilor de ajutor de bucătar – nivel 1 – postare pe 28 ian 2015

Pe parcusul lunii februarie 2015 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
- Demararea unui nou curs TIC – postare pe 3 febr 2015
- Poze curs TIC in desfasurare – postare pe 5 febr 2015
- Poze cursuri ajutor de ospatar – postare 5 febr 2015
- Declaratii participanti la cursuri – postari 5, 9, 12, 17 februarie
- Informare despre portal – 9 febr 2015
- Informare lansare spot – 11 febr 2015
- Poze examen TIC – 16 febr 2015
- Solicitare Testimoniale pe portal – postare 16 febr 2015
- Informari despre masa rotunda de la Giurgiu – postari pe 18, 19 si 20 febr 2015
- Informari despre ce se posteaza pe portal – postari 18 febr 2015
- Sfaturi pentru un interviu – postari 18, 20, 23, 25 febr 2015
- Informatii despre cursurile finalizate – postari pe 20 si 23 febr 2015
- Informatii despre evenimentul din 25 febr 2015 de la Bucuresti privind sesiunea de training pentru mass-media si societatea civilã – postare pe 25 febr 2015
- Informatii despre examinarea a 28 doamne care au urmat cursul de ajutor de ospatar – postare pe 26 febr 2015

Pe parcusul lunii martie 2015 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
- Demararea unui nou curs TIC (informatii, poze) – postari pe 17, 20 martie 2015
- Demarare 3 cursuri de coafor – postare pe 18 martie 2015
- Informatii/poze despre intalnirile din 19 martie 2015 desfasurate la Giurgiu – postari pe 18 si 20martie 2015
- Poze curs TIC in desfasurare – postare pe 31 martie 2015
- Examen grupa a 14-a TIC – postare 31 martie 2015
- Solicitare informatii despre femei de succes – postare pe 4 martie 2015
- Informari despre masa rotunda privind promovarea femeilor de succes de la Giurgiu – postare pe 31 martie 2015
- Sfaturi pentru un interviu – postari 3, 9, 10, 17 si 18 martie 2015
- Informatii despre examinarea a 28 doamne care au urmat cursul de ajutor de bucatar – postare pe 3 martie 2015
- Postare prezentare Claudia Suhov – 4 martie 2015
- Informare/poze masa rotundã femei de succes Bucuresti – postari pe 5 martie 2015
- Informari privind masa rotunda privind promovarea femeilor de succes de la Bucuresti – 6 martie 2015
- Postare prezentare Ritu Cazacu – 9 martie 2015
- Postare prezentare Ioana Ionescu – 10 martie 2015
- Seminar privind antreprenoriatul feminin -postari pe 11, 12 si 13 martie 2015
- Seminar privind pãstrarea tradiţiilor românesti – postari pe 13 si 16 martie 2015
- Informatii despre campania privind combaterea traficului de persoane si a violentei domestice – postare pe 31 martie 2015

Pe parcusul lunii aprilie 2015 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
- Poze curs TIC in desfasurare – postare pe 15 aprilie 2015
- Informatii/poze despre examenele grupelor a 14-a si a 15-a TIC – postare pe 8 aprilie 2015
- Informari despre masa rotunda privind promovarea femeilor de succes de la Giurgiu – postari pe 1, 6 aprilie 2015
- Informatii/poze despre campania privind combaterea traficului de persoane si a violentei domestice desfasurata in licee si in centrele de plasament – postari pe 3, 6, 8, 10, 16 aprilie 2015
- Reflectarea evenimentului legat de promovarea femeilor de succes din Giurgiu in presa locala – postari pe 3 aprilie 2015
- Testimoniale cursante – postari pe 16, 17, 20, 21, 27 aprilie 2015
- Examen grupa a 17-a TIC – postare 17 aprilie 2015
- Examen grupa a 16-a TIC – postare 20 aprilie 2015
- Poze examen grupa a 17-a TIC – postare pe 20 aprilie 2015
- Poze examen grupa a 16-a TIC – postare pe 20 aprilie 2015
- Informatii/poze incepere cursuri TIC – postare in 21 aprilie 2015
- Prezentare Corina Paun – postare in 21 aprilie 2015
- Invitatie la conferinta de inchidere a proiectului – postare in 21 aprilie 2015
- Poze de la conferinta de inchidere a proiectului – postare in 23, 27 aprilie 2015
- Concluzii conferinta de inchidere a proiectului – postare in 24 aprilie 2015
- Anuntare examen formare – postare in 27 aprilie 2014
- Poze cursuri formare – postare in 28 aprilie 2015

Pe parcusul lunii mai 2015 au fost postate informatii şi/sau poze pe pagina de Facebook a proiectului cu privire la :
- Informatii, poze finalizare cursuri TIC – postari in 7 si 8 mai 2015
- Informatii, poze privind sesiunea de informare pentru mass media – postari in 4 si 5 mai 2015
- Testimoniale cursante – postari in 5 mai 2015
- Informatii examinare cursante – postari in 4 si 8 mai 2015
- Informatii privind acordarea subventiilor – postare in 8 mai 2015
- Informatie privind inchiderea proiectului – postare în 11 mai 2015.

c. Evenimente organizate pe parcursul proiectului
In aceasta perioada de raportare au fost organizate 6 evenimente aferente Activitatii 7 „Promovarea egalitatii de sanse si de gen la nivelul administratiei locale, a operatorilor mass-media si a organizatiilor societatii civile” si mai multe evenimente aferente Activitatii 8 „Campanii de crestere a constientizarii”.
De asemenea, a fost organizatã Conferinţa de lansare a proiectului în data de 5 iunie 2014 şi Conferinţa de închidere a proiectului în data de 23 aprilie 2015.
Pentru conferinţa de lansare a proiectului (5 iunie 2014) şi conferinţa de închidere a proiectului (23 aprilie 2015), pentru sesiunile de training din 15 octombrie 2014 (Piteşti) şi de 20 noiembrie 2014 (Târgovişte) si pentru mesele rotunde din 20 octombrie 2014 (Piteşti) şi 28 noiembrie 2014 (Targoviste), pentru sesiune de training/informare de la Bucureşti din 25 februarie şi 5 mai 2015, precum si pentru evenimentele din cadrul campaniilor de conştientizare privind combaterea traficului de persoane si a violentei domestice şi pentru promovarea femeilor de succes au fost pregatite si predate participantilor kituri cu materiale promotionale. Tot pentru aceste evenimente au fost pregatite si puse pe site-ul proiectului comunicate de presa.
Informatii despre proiect au fost furnizate participantilor in cadrul unei prezentari sustinute la inceputul fiecarui eveniment.
Experţii de informare şi publicitate şi de comunicare şi networking au transmis comunicate de presã şi la reprezentanţi mass media.
De asemenea detalii au fost postate şi pe site-urile www.comunicarepublica.ro, www.eva.ro şi www.mayra.ro .
Au fost facute poze ce au fost postate pe pagina de Facebook a proiectului alaturi de alte informatii despre evenimente.

d. Materiale de promovare a proiectului
Primul lucru ce a fost creat pentru proiect a fost antetul color care a fost pus pe toate documentele/materialele produse in cadrul proiectului. Acest antet a fost supus aprobarii OIR PPOSDRU VEST.
Firma angajata in cadrul proiectului pentru editarea si producerea materialelor promotionale a pregatit layout-urile pentru materialele promotionale aferente proiectului: rucsac, pix, usb, banner, roll-up, brosura, mapa, afis general, afis privind campania de combatere a traficului de persoane si a violentei domestice, afisul privind combaterea discriminarii de gen si promovarea egalitatii pe piata muncii, afis privind campania referitoare la femeile de succes, pliant, brosura privind combatarea violentei domestice si a traficului de persoane.
Toate aceste propuneri au fost trimise la OIR POSDRU VEST pentru a fi aprobate si ulterior au fost produse.
Kituri cu materiale promotionale au fost distribuite la evenimentele organizate la Piteşti, Targoviste, Titu, Giurgiu si Bucuresti si la participantele la cursurile TIC si la cursurile de calificare/recalificare. De asemenea, au fost lipte si afise, au fost distribuite stradal materiale de informare asupra proiectului (broşuri, pliante).

e. Videoclip
In perioada noiembrie – decembrie 2014 au avut loc negocieri intre firma mandatata Kepi Consult SRL si diferitele posturi TV in legatura cu difuzarea videoclipului TV pregatit pentru promovarea proiectului „Succesul la feminin!”.
La sfarsitul lunii ianuarie 2015 a fost semnat contractul de difuzare a videoclipului, iar in perioada 9 februarie – 8 martie 2015 spotul TV a fost difuzat de 478 ori pe staţiile TV: Prima, TVR1, Acasă, Procinema şi Acasa Gold.

f. Informarea publicului si a grupului tinta
In cadrul Activitatii 3 – Identificarea si informarea persoanelor din grupul tinta cu privire la activitatile implementate in cadrul proiectului, expertii responsabili cu indentificarea grupului tinta au informat 1.295 potentiali beneficiari despre activitatile ce s-au derulat in cadrul proiectului „Succesul la feminin!” prin furnizarea de informatii si distribuirea de materiale de informare.

g. Promovarea proiectului in timpul vizitelor de monitorizare
Expertii de informare si publicitate au sustinut in fata participantelor la cursurile de tehnologia informatiei si comunicatiilor si la cursurile de formare o prezentare a proiectului cu evidentierea indicatorilor si a rezultatelor ce urmau a fi atinse prin proiectul „Succesul la feminin!”.
h. Anunturi de mica si mare publicitate
In luna perioada octombrie 2014 – mai 2015, ca urmare a derularii contractului de achizitie servicii de inchiriere spatii de mica si mare publicitate, au fost publicate urmatoarele articole:
Articole de mare publicitate apărute în presă:
- “A IV-a sesiune de cursuri pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” – ziarul Puterea – 10.10.2014
- “Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Puterea – 30.10.2014
- “Intâlnire privind combaterea traficului de persoane şi a violenţei domestice” – ziarul Puterea – 11 dec 2014
- “Cursuri gratuite pentru îmbunãtãţirea competenţelor necesare domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” – ziarul Puterea – 19 dec 2014
- „Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Puterea – 12 ian 2015
- “Masa rotundă de la Giurgiu privind promovarea egalităţii de şanse si de gen pe piaţa muncii” – ziarul Puterea – 19 febr 2015
- “Sesiunea de training de la Bucureşti privind combatarea discriminãrii de gen şi promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii” – ziarul Puterea – 25 febr 2015
- „Masa rotunda privind promovarea femeilor de succes”- ziarul Puterea – 5 martie 2015
- “Conferinţa de închidere a proiectului” – ziarul Puterea – 23 aprilie 2015
- Articol privind închiderea proiectului – ziarul Puterea – 11 mai 2015

Articole de mică publicitate apărute în presă:
- “Mese rotunde şi sesiuni de instruire pentru promovarea egalităţii de şanse şi de gen” – ziarul Impact – 10.10.2014
- “Cursuri gratuite pentru următoarele calificări: lucrător în alimentaţie şi coafor / lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc” – ziarul Impact – 10.10.2014
- “Mese rotunde şi sesiuni de instruire pentru promovarea egalităţii de şanse şi de gen” – ziarul Jurnal de Ilfov – 13.10.2014
- “Cursuri gratuite pentru următoarele calificări: lucrător în alimentaţie şi coafor / lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc” – ziarul Jurnal de Ilfov – 13.10.2014
- “Bunele practici dezvoltate la nivelul administraţiei locale privind combaterea discriminării de gen pe piaţa muncii, dezbatute în cadrul unei mese rotunde organízate la Piteşti” – ziarul Top – 30.10.2014
- “Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Top – 30.10.2014
- “A VIII-a sesiune de cursuri pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC)” – ziarul Puterea – 10 nov 2014
- A VIII-a sesiune de cursuri pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC)” – ziarul Raid de Dâmboviţa – 10 nov 2014
- “A VIII-a sesiune de cursuri pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC)” –ziarul Semnal de Prahova – 11 nov 2014
- “A VIII-a sesiune de cursuri pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC)” –ziarul Impact – 11 nov 2014
- “Sesiune de training privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse” – ziarul Raid de Dâmboviţa – 17 nov 2014
- “Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Impact – 18 nov 2014
- “Noi sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC)” – ziarul Raid de Dâmboviţa – 20 nov 2014
- “Masă rotundă privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse” – ziarul Raid de Dâmboviţa – 24 nov 2014
- “Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Puterea – 24 nov 2014
- Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Puterea – 8 dec 2014
- Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Semnal de Prahova – 9 dec 2014
- Cursuri gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză” – ziarul Raid de Dâmboviţa – 11 dec 2014
- “Sesiuni de instruire pentru îmbunãtãţirea competenţelor necesare domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” – ziarul Puterea – 19 dec 2014
- Articol privind cursurile gratuite pentru lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar) şi coafeză – ziarul Top Arges – 8 ian 2015
- Articol privind seminarul privind combaterea traficului de persoane și a violenţei domestice – ziarul Puterea – 14 ian 2015
- Articol privind seminarul privind antreprenoriatul la feminin – ziarul Puterea – 12 martie 2015
- Articol privind evenimentele despre combaterea traficului de persoane si violenta domestica desfasurate la Giurgiu– ziarul Puterea – 19 martie 2015
- Articol privind concluziile campaniei combatere trafic de persoane si violenta domestica – ziarul Puterea – 17 aprilie 2015
- Articol privind inceperea sesiunilor de instruire TIC, grupele 18 si 19 – ziarul Puterea – 20 aprilie 2015
- Articol privind conferinţa de închidere a proiectului – Gazeta de Teleorman – 23 aprilie 2015
- Articol privind sesiunea de informare privind combaterea discriminării de gen şi promovarea egalităţii de şanse – ziarul Puterea – 4 mai 2015
- Articole privind închiderea proiectului – Raid de Dâmboviţa, Gazeta de Teleorman, Top Argeş – 11 mai 2015

i. Comunicarea interna
In ceea ce priveste ansamblul comunicational pentru beneficiarii interni, acesta s-a concretizat in:
- Intalnirea initiala – in care s-au prezentat membrii echipei, obiectivele generale ale proiectului, precum si graficul de desfasurare a activitatilor
- Intalniri lunare cu membrii echipei de proiect, în care s-a discutat statusul activitatilor, modificarile intervenite si planurile pentru perioada urmatoare
- Intalniri punctuale cu experti implicati in anumite Activitati ale proiectului
- Intalniri la nivelul Partenerului 1 si la nivelul Partenerului 2 cu expertii fiecarui partener in parte in cadrul carora s-au discutat problemele, situatiile aparute la nivelul fiecarei companii in parte
- Comunicarea electronica – Acest canal de comunicare este utilizat în primul rand in activitatile de comunicare interna, intre membrii echipei de implementare a proiectului (precum si cu organismul finanțator), intre parteneri, cu factorii interesati care isi manifesta disponibilitatea de a participa la activitatile proiectului, informarea prin mijloace electronice fiind mai rapida si mai facila fata de folosirea altor canale de comunicare.

j. Newslettere
Dna Carmen Stanca, expert comunicare şi networking, a pregatit un template de newsletter si a transmis in decembrie 2014 persoanelor din baza de date Horeca, bază pe care a constituit-o in luna octombrie, un prim newsletter cu informaţii despre cursurile de formare ca lucrător in alimentatie – ajutor de bucătar şi ajutor de ospătar.
Si dnul Mihai Stanca a pregatit si un model de newsletter si a transmis informatii despre proiect la baza de date cu persoane din presa economica/sociala pe care a pregatit-o anterior.

k. Chestionar privind promovarea proiectului

In noiembrie 2014, expertul de informare şi publicitate a pregătit un chestionar de evaluare a activităţii de promovare/publicitate/informare a proiectului pentru a fi completat de către persoanele din grupul ţintă la absolvirea cursurilor.

Din partea cursantelor am primit aprecieri pozitive la adresa formatorilor şi a oportunitãţii realizãrii cursurilor finanţate prin proiectul „Succesul la feminin!”.

l. Format testimonial

Expertii de informare si publicitate au realizat un format pentru a fi completat de cursante ca si testimonial cu privire la cursul absolvit.

Din partea participantelor la formare am primit aprecieri pozitive la adresa formatorilor şi a oportunitãţii realizãrii cursurilor finanţate prin proiectul „Succesul la feminin!”.

m. Comunicate de presã cãtre reprezentanţi mass media
Experţii de informare şi publicitate şi experţul de comunicare şi networking au transmis comunicate de presã şi la reprezentanţi mass media. In cea mai mare parte, informaţiile furnizate de experţii noştri au fost preluate pe site-ul www.agerpres.ro.

De asemenea, ca urmare a participãrii la unele evenimente, au apãrut interviuri şi articole în presa, precum: www.valahiatv.ro , www.medipedia.ro, TVR International, www.presaonline.ro, www.ziareaz.ro, www.stirigiurgiu.ro, etc.

6. Concluzii
In urma evaluarii actiunilor derulate si a canalelor alese pentru asigurarea vizibilitatii proiectului „Succesul la feminin!” si a transparentei in ceea ce priveste modul de cheltuire a fondurilor europene alocate pentru atingerea obiectivelor acestui proiect concluzionam ca am depus toate eforturile necesare diseminarii informatiilor privind activitatile derulate.