Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre proiect

Proiectul ”Succesul la feminin!” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni”, Axa prioritara 6, Domeniul major de interventie 6.3.,”Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Proiectul este implementat in parteneriat si vizeaza dezvoltarea abilitatilor si calificarilor femeilor din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii a acestora. Obiectivul se va realiza atat prin implementarea unor masuri active de ocupare, ce includ programe de calificare si perfectionare, cat si prin promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.

Proiectul vizeaza eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, origine etnica, dizabilitati, varsta, si contribuie intr-o maniera activa la crearea conditiilor optime pentru accesul egal pe piata muncii pentru femei.

Obiective:

  • Dezvoltarea de noi competente si abilitati pentru un numar de 518 de femei prin participarea la cursuri de calificarea in meseriile lucrator in alimentatie si coafeza;
  • Dezvoltarea de competente TIC pentru un numar de 182 de femei cu scopul cresterii gradului de adaptabilitate la cerintele muncii;
  • Aplicarea principiilor de egalitatea de sanse si de gen la nivel local prin realizarea unei cercetari de piata si pe baza acesteia, derularea unei campanii pentru combaterea stereotipurilor de gen pe piata muncii;
  • Cresterea constientizarii referitoare la abordarea egalitatii de gen/de sanse prin promovarea povestilor femeilor de succes.
  • Pe langa componenta educationala, proiectul isi propune sa realizeze si o cercetare de piata care sa fie facuta publica si sa poata fi folosita in viitoare campanii de combatere a discriminarilor pe piata muncii.

 

Proiectul se va derula pe o durata de un an de zile, pana in luna mai 2015 si are o valoare totala de 6.141.824 lei, din care 5.834.732,80 reprezinta asistenta financiara nerambursabila.