Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Absolvirea a douã cursuri de ajutor de ospãtar

COMUNICAT DE PRESĂ
privind absolvirea a douã cursuri de ajutor de ospãtar

Astãzi, 23 aprilie 2015, are loc examinarea a 56 cursante care au participat la cursul de ajutor de ospãtar, ambele sesiuni de formare fiind începute în 26 ianuarie 2015.

Absolventele acestor cursuri vor primi un certificat recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii Stiinţifice şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Cursurile de formare/perfecţionare derulate în cadrul proiectului “Succesul la feminin!” se adresează femeilor din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov.

Proiectul POSDRU144/6.3/S/131866 „Succesul la feminin!” este implementat în parteneriat de către firma de consultanţă Louis Berger SRL cu Asociaţia Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei şi compania Next G Plus SRL.

Acesta se va derula pe o durată de un an de zile, până în luna mai 2015 și are o valoare totală de 6.141.824 lei, din care 5.834.732,80 reprezintă asistența financiară nerambursabilă.

Persoana de contact:

Mihai Stanca
Expert informare si publicitate

Simona Neagu
Expert informare si publicitate

Antonina Petrescu
Expert comunicare şi networking

Louis Berger

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 1, Bl. A7, Sc. 3, Et. 8, Ap. 84, Sector 1, Bucuresti

Email: mihai.stanca@louisberger.ro / simona.neagu@louisberger.ro / apetrescu@louisberger.ro

Web: www.succesullafeminin.ro
www.portal.succesullafeminin.ro

Descarca comunicatul